Zverejňovanie

Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 1/98 o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom

Nastavenia cookies