Zverejňovanie

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Publikované: 22.6.2020 | Zobrazené: 134