Zverejňovanie

Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 20.11.2019 | Aktualizácia: 21.11.2019 | Zobrazené: 122