Zverejňovanie

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach

Publikované: 20.11.2019 | Zobrazené: 108