Zverejňovanie

Návrh dodatku č.2 k VZN1-2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka

Nastavenia cookies