Zverejňovanie

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka

Nastavenia cookies