Nové detské ihrisko v parku J. M. Hurbana

 

Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali o zámere mesta vybudovať nové detské ihrisko v Parku J. M. Hurbana. Tento park je vyhľadávaným a obľúbeným miestom všetkých Novomešťanov. Našim cieľom je priebežne ho zveľaďovať a vdychovať mu nový život.

Pri plánovanej obnove sme mysleli aj na naše najmenšie ratolesti. Preto sme sa rozhodli vybudovať tu centrálnu detskú zónu, rozsiahlejších rozmerov oproti pôvodnej. Pôjde o priestor tiahnuci sa od súčasnej tribúny až po trávnatú plochu vedľa kaviarne. Radi by sme tu vytvorili príjemné nové miesto, kde rodiny s deťmi zmysluplne strávia svoj voľný čas a zároveň miesto, ktoré bude spĺňať bezpečnostné požiadavky zodpovedajúce dnešným normám.

V súčasnosti sa tu nachádzajú zastarané herné prvky, ale aj prvky osadené nedávno. Tie z nich, ktoré si nevyžadujú rekonštrukciu a spĺňajú súčasné bezpečnostné normy ostanú zachované, zvyšok bude doplnený o nové komponenty. Pôjde o takú kombináciu prvkov, aby si na svoje prišli deti každej vekovej kategórie od najmenších až po násť-ročných.

V týchto dňoch sme začali s odstraňovaním starých a poškodených herných prvkov. V spolupráci s Technickými službami mesta budú vykonané zemné práce a úpravy terénu. Následne dôjde k vybudovaniu spodnej stavby a osadeniu bezpečnostnej gumovej dlažby s množstvom nových herných prvkov. Vizualizáciu vynoveného priestoru si môžete pozrieť na fotkách pod článkom. Za kompletnú realizáciu v hodnote 149 838 € bude zodpovedná spoločnosť Veríme v zábavu.

Veríme, že i touto investíciou prispejeme ku skvalitneniu života v našom meste a prinesieme radosť nielen hravým deťom ale aj Vám, rodičom.

 

Publikované: 27.3.2018 | Zobrazené: 1947
Nastavenia cookies