ODSTAVNÁ PLOCHA NA ULICI MALINOVSKÉHO

Cieľ bol jasný.  Zabezpečiť bezpečný a konformný priestor na Malinovského ulici, ktorý bude slúžiť výlučne ako odstavná plocha pre osobné motorové vozidlá cestujúcej verejnosti.

Podarilo sa.  Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava,  po rokovaniach s primátorom mesta podpísali zmluvu o prenájme pozemkov v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

Podpisom zmluvy  (Nájomná zmluva č. 842044022-2-2023-NZP) mesto Nové Mesto nad Váhom tak môže po rokoch pristúpiť k úprave povrchu plochy.

Na základe nájomnej zmluvy  zo dňa 24. 10. 2023  odovzdali zástupcovia  ŽSR  do užívania časť pozemku, ktorý bude využívaný výlučne ako odstavná plocha pre osobné motorové vozidla. Občania budú služby využívať bezplatne.  

Mesto Nové Mesto nad Váhom pristúpi k úprave povrchu v zmysle zmluvy v utorok 14. novembra  2023.

 

foto: Jana Krištofovičová

 

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies