OSLOBODENIE NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM

 

Oslobodzovanie časti Považia, v ktorej sa nachádza Nové Mesto nad Váhom, pripadlo spojeneckým vojakom zo  strednej časti frontu, kde dôležitú úlohu plnili jednotky 1. rumunskej armády. Tie od 4. do 6. apríla 1945 oslobodzovali obce Novomestského okresu na ľavom brehu Váhu.

 

Príhovor primátora mesta Ing. Františka Mašlonku 

 

Vážení hostia,
pietne miesto, na ktorom sme sa už tradične zišli, tu, v Parku Dominika Štubňu Zámostského, je venované sto dvadsiatim dvom vojakom Rumunskej armády, ktorí oslobodili novomestský región a naše mesto a zároveň nám pripomína, že jar v roku 1945, mala úplne iný význam.

 

Po prekročení Hrona sovietskymi a rumunskými vojskami 25. marca 1945 sa po trojmesačnej prestávke frontová línia pohla smerom na západ. Vojská 2. Ukrajinského frontu, spolu s rumunskou armádou, si určili dva hlavné smery oslobodzovania okupovaného územia – Bratislavu a Brno. Mimoriadne dôležité úlohy plnili jednotky rumunskej armády, ktoré oslobodili dediny za Váhom. Do nášho mesta vstúpili popoludní 6. apríla 1945. Sústredili sa na rozbitej železničnej stanici. Predpoludním 7. apríla v centre mesta nepočetná časť nemcov vyvolávala pouličné boje. Nemecké jednotky z pod Kamennej ostreľovali mesto. Časť rumunských vojakov zamierila priamo ku Kamennej k Nemcom, ktorí asi so 70-imi mužmi zostali v obrannej pozícii. V krátkom bojovom strete padlo 8 Nemcov a vyše 30 bolo zajatých. Rumunská armáda v rýchlom presune  pokračovala za ustupujúcimi Nemcami. Bezprostredne po Rumunoch mestom prechádzali príslušníci 53. Červenej armády.

 

Po neuveriteľne ťažkých šiestich vojnových rokoch to bolo prebúdzanie sa do slobodného sveta bez vojny, bez fašizmu, bez utrpenia. Jar v roku 1945 bola možno pekná, ale prívlastok mierová, jej priniesli spomínaní vojaci, ktorí naše mesto oslobodili od nemeckej fašistickej agresie. To, že boje o naše mesto boli vskutku tragické, svedčí nielen množstvo obetí na životoch, ale aj poškodené budovy na námestí, do základov vyhorená Reissova vila, ktorú gestapo počas okupácie využívalo ako svoje sídlo. Nemci vyhodili cestný most cez Váh a na železničnej stanici zničili vodáreň, výhrevňu, nakladacie rampy a prerušená bola aj koľajová trať. Škody napáchali aj v obci Mnešice.


Útrapy, ktoré museli Novomešťania znášať, boli zároveň impulzom na obnovu mesta, s ktorou začali jeho obyvatelia, plní elánu, skoro okamžite po oslobodení. A s obnovou sme neprestali, drahí spoluobčania, dodnes. Už 79 rokov mesto zveľaďujeme do krásy. Z Kamennej, z ktorej nemeckí agresori ostreľovali celé mesto, je obľúbené miesto nielen nedeľných vychádzok, námestie sa stalo centrom spoločenského života, stretávania sa priateľov. No zároveň si musíme aj pri takýchto príležitostiach neustále pripomínať dobu, ktorá je jednou z najhorších v našich dejinách a nezabudnúť. Vojnové udalosti sa stali súčasťou
učebníc dejepisu, spomienka na ľudské životy, ktoré ukončila streľba agresora, je prekrytá desaťročiami. A my, súčasní obyvatelia Nového Mesta nad Váhom môžeme urobiť len tú jednu, jedinú vec  - nezabudnúť. Nedovoliť, aby sa hrdinovia jari 1945 vytratili z našich sŕdc, z našich myšlienok. Lebo len ak poznáme svoju históriu, vieme, čo znamenal fašizmus, antisemitizmus, či akékoľvek iný neľudský systém.

 

Vážení hostia, tento pamätník nám pripomína nielen 122 vyhasnutých životov rumunských vojakov, ale aj životy padlých 95 sovietskych vojakov a zároveň si pri ňom spoločne spomeňme aj na ďalšie - menné, či bezmenné obete systému,  ktorý potieral najzákladnejšie ľudské práva – právo na život a sebaurčenie. Ich hrdinstvo a nezaváhanie doslova v posledných hodinách vojny, ďaleko od svojich domovov, je pre drvivú väčšinu z nás nepredstaviteľné. A verme, že nebudeme nikdy postavení pred ich voľbu. Bojovať aj za cenu položenia svojho života za mier, alebo ostať pasívny k situácii a vyčkávať, že možno bude lepšie, že agresor sa sám rozhodne opustiť okupované územie.

 

Česť pamiatke hrdinom II. svetovej vojny! 

 

Fotografie: 

Pietny akt kladenia vencov 5.4.2024  pri pomníku 122 vojakov Rumunskej armády padlých v bojoch o Nové Mesto nad Váhom v roku 1945 / foto J.Krištofovičová

PAMIATKE RUMUNSKÝM VOJAKOM PADLÝM V APRÍLI 1945 PRI OSLOBODZOVANÍ NÁŠHO MESTA

Autor pomníku Milan Struhárik 1992

Archívne fotografie / archív mesta Nové Mesto nad Váhom

Novomestský most cez rieku Váh zničený pri ústupe nemeckých vojsk 5. apríla 1945

Pochodujúci rumunskí vojaci na Haškovej ulici počas osláv oslobodenia a konca 2. sv. vojny

Nastúpené jednotky rumunskej a sovietskej armády pred budovou Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom na Bernolákovom námestí (v súčasnosti budova nemocnice).

 

 

Nové Mesto nad Váhom,  5.4.2024 JK

Nastavenia cookies