Oznam: Rekonštrukcia kanalizácie ul. J.KoIlára, J.Weisseho, Nové Mesto nad Váhom- Stoka DC-2 - od 27.05.2022 do 10.07.2022

Oznam: Rekonštrukcia kanalizácie ul. J.KoIlára, J.Weisseho, Nové Mesto nad Váhom- Stoka DC-2

Týmto Vám  oznamujeme pokračovanie na rekonštrukčných prácach  na ulici. J.Kollára v Novom Meste nad Váhom na základe stavebného povolenia zo dňa 29.12.2020 č. OU-NM-OSZP-2020/0131188-007.

Rekonštrukčné práce na kanalizačnom potrubí sa budú realizovať v termíne od 27.05.2022 do 10.07.2022.

Pracovná doba zhotoviteľa firmy TRIM s.r.o. je od 6.00 hod do 18.00hod.t v prípade potreby bude zhotoviteľ na stavbe pracovať aj počas víkendov.

Publikované: 25.5.2022 | Zobrazené: 480
Nastavenia cookies