Oznam - štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Europského zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha 

vo všetkých členských štátoch Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255.

Svojím zobsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.

Na Slovensku je do zisťovania zaradených viac ako 430 miest a obcí, medzi ktorými je zaradené aj mesto Nové Mesto nad Váhom.
 
Zisťovanie sa uskutoční v období 1. júla do 31. decembra 2019
 
Domácnosti ktoré boli v našom meste do zisťovania vybrané, navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.
Všetky poskytnuté informácie a názory budú chránené, nezverejňované a použité výhradne pre potreby štátnej štatistiky.
 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk.

K stiahnutiu

Publikované: 4.7.2019 | Zobrazené: 159