Zverejňovanie

oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení zásielky: 
adresát si môže v lehote od 05.05.2023 do 22.05.2023 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 Miroslav Šimko, Adriana Kolníková, Richard Tartaľ.

Nastavenia cookies