Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky - viacerí

V e r e j n á    v y h l á š k a

 MESTO  Nové Mesto nad Váhom

 o z n a m u j e ,

 

                  že na Mestskom úrade, Čsl. armády č.1, 915 32  Nové Mesto nad Váhom

je uložená na doručenie písomnosť do vlastných rúk:

z:  Mestského úradu, OFIS, Nové Mesto nad Váhom

č.k.: OFIS/106/2024-3525/AT, ktorá je určená adresátovi:
Lukáš Bubeníček, rok narodenia 1985, bytom: MESTO  Nové Mesto n.Váh.

č.k.: OFIS/103/2024-3524/AT, ktorá je určená adresátovi:
Igor Beran, rok narodenia 1971, bytom: MESTO  Nové Mesto n.Váh.

č.k.: OFIS/790/2024-2677/AT, ktorá je určená adresátovi:
Andrej Zelo, rok narodenia 1985, bytom: MESTO  Nové Mesto n.Váh.

č.k.: OFIS/775/2024-2664/AT, ktorá je určená adresátovi:
Thinh Nguyen Van, rok narodenia 1957, bytom: MESTO  Nové Mesto n.Váh.

č.k.: OFIS/782/2024/2669/AT, ktorá je určená adresátovi:
Radko Révaj, rok narodenia 1992, bytom: MESTO  Nové Mesto n.Váh.

 

Adresáti si môžu písomnosť prevziať v kancelárii č.dverí 123 v dňoch:

pondelok        7.30 - 12.15            13.00 - 15.15

utorok            7.30 - 12.15            13.00 - 15.15

streda              8.30 - 12.15            13.00 - 16.45

štvrtok            ---

piatok             7.30 - 12.15            13.00 - 14.45 

 

Ing. Iveta Petrovičová                            

Verejná vyhláška zverejnená  od 1.3.2024 do 16.3.2024    

Nastavenia cookies