Zverejňovanie

Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 15.06.2022

 

Oznámenie o uložení zásielky z pošty Nové Mesto nad Váhom  sa nachádzajú v kancelárii č. 122 /referát evidencie obyvateľov/  MsÚ Nové Mesto nad Váhom pre týchto občanov s trvalým pobytom na Mesto Nové Mesto nad Váhom:

Oznámenie o uložení poštového poukazu na výplatu: 
adresát si môže v lehote od 15.06.2022 do 15.07.2022 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky:

 

Jozef Kmecík

Publikované: 17.6.2022 | Zobrazené: 81