Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Správca/kyňa počítačovej siete MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Ponúkaná pracovná pozícia má charakter hlavného pracovného pomeru s dobou neurčitou so skúšobnou dobou podľa § 45 Zákona 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (ďalej len „ZP“) s výkonom práce na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • požadované minimálne vzdelanie: stredoškolské s maturitou
  Pozícii vyhovuje aj uchádzač/ka so vzdelaním:
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. Stupňa
  Študijný odbor: Informatika/technické zameranie, prax v odbore IT 3 roky.

Osobnostné predpoklady:

spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť a samostatnosť, časová flexibilita, schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, kreativita a schopnosť pracovať samostatne, príjemné vystupovanie.

Znalosti:

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Outlook - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Windows – expert
 • HTML – základy výhodou 

Počítačové znalosti - administrátor:

 • Administrácia Windows serverov – základy
 • Administrácia sieťových služieb TCP/IP, LAN, WLAN – pokročilý
 • Administrácia Linux serverov – základy výhodou
 • Microsoft SQL Server – základy výhodou
 • Administrácia virtualizácie VMware - základy výhodou

Iné:

 • Vodičský preukaz: B

K žiadosti je potrebné zaslať:

 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list v max. rozsahu 1 strana
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia)

Charakteristika – popis činnosti pracovného miesta:

 • zabezpečenie prevádzky počítačov ich profylaktiku a bežnú údržbu
 • realizovanie softvérovej inštalácie OS a konfiguráciu aplikačných programových vybavení
 • zabezpečenie prevádzky, správu a servis LAN a WAN sietí úradu
 • zabezpečenie prevádzky, správu a servis serverov a virtualizačného prostredia VMware pre informačné systémy na úrade
 • zabezpečenie zálohovania serverov, databáz informačných systémov a dokumentov užívateľov
 • zabezpečenie výkonu technického správcu pre mestský informačný systém - IIS MIS
 • zabezpečenie budovania komplexného informačného systému na Mestskom úrade
 • zabezpečenie budovania optickej siete mesta
 • zabezpečenie nákupu a následnej inštalácie potrebného softwaru a hardwaru
 • zabezpečenie technickej podpory pre referentov úradu
 • zabezpečenie administrácie oficiálnej internetovej stránky mesta Nové Mesto nad Váhom
 • zabezpečenie správy informačných systémov
 • zabezpečenie administrácie Windows server - Active Directory
 • zabezpečenie administrácie E-mailového serveru
 • zabezpečenie administrácie dochádzkového systému
 • zabezpečenie antivírovej a kybernetickej ochrany
 • zabezpečenie administrácie hlasovacieho zariadenia počas zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom
 • zabezpečenie správy IP telefónov
 • zodpovednosť za uplatňovanie zákonov NRSR č. 95/2019 Z.z., č. 69/2018 Z.z., č. 18/2018 Z.z. a 211/2019 Z.z.
 • iná administratívna činnosť podľa potreby.

Informácia pre uchádzača/ku:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu: msu@nove-mesto.sk, alebo poštou na adresu: Mestský úrad mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, poprípade osobne do podateľne MsÚ č.d. 243 najneskôr do 27.5.2022.
Originály dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia) prineste na výberové konanie.
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: ihneď

Platové zaradenie:

Základná mzda vo výške 773€,  zvýšená o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, plus osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce vo výške 50% základnej mzdy pri nástupe do zamestnania a až do výšky 100% základnej mzdy po skončení skúšobnej doby.
Odoslaním  žiadosti o pracovný pomer dáva záujemca súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s čl. 6, bod. 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nové Mesto nad Váhom dňa 4.5.2022

 

 Ing. Jozef Trstenský
 primátor mesta     

Publikované: 5.5.2022 | Aktualizácia: 5.5.2022 | Zobrazené: 693
Nastavenia cookies