Zverejňovanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Pracovník sociálnych služieb

 Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme informuje o voľnom pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

                            Čsl. armády 64/1

                            915 32 Nové Mesto nad Váhom 

Druh pracovného miesta: pracovník sociálnych služieb

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Útulok pre občanov bez prístrešia

                                       Trenčianska 2288/46

                                       915 01 Nové Mesto nad Váhom

Termín nástupu: 1.7.2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

                                                nepretržitá prevádzka, práca v 12 hodinových zmenách

                                                pracovný pomer na dobu neurčitú

Platové podmienky: 686,50 € + osobný príplatok a príplatky za prácu v noci, soboty, nedele,

                                   stravné lístky

Požadované vzdelanie: preferované stredné odborné vzdelanie zamerané na sociálnu prácu,   prípadne pedagogické zameranie, iné stredné vzdelanie s maturitou, prípadne VŠ,

                                        prax v sociálnej oblasti vítaná, ale nie je  podmienkou,

                                        práca s PC

 Ďalšie predpoklady na prácu: zdravotná spôsobilosť

                                                    bezúhonnosť, komunikatívnosť, svedomitosť, zodpovednosť,

                                                    empatický prístup

                                                    ovládanie práce s PC        

V prípade záujmu posielajte nasledovné doklady: žiadosť s uvedením telefónneho alebo mailového kontaktu na uchádzača, životopis a kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní na adresu -  Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo osobne doručte do schránky  podateľne Mestského úradu do 30.6.2021.

Informácie: tel. kontakt 0951 168 813, utulok@nove-mesto.sk

Vhodní uchádzači budú telefonicky, alebo mailom pozvaní na osobný pohovor.

 

Nastavenia cookies