PLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19 V NAŠOM MESTE - 23.1. a 24.1.2021

 

Vážení Novomešťania,

najbližší víkend (23.1. a 24.1.2021) sa uskutoční plošné testovanie na COVID-19.

Odberové miesta (OM) môžete navštíviť v čase od 8.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer.

OM ostávajú zachované (voľby, celoplošné testovanie 2020 - viď nižšie).

Ulice (trvalý pobyt občana) pre jednotlivé OM sú odporúčané, aby sme zachovalo rovnomerné zaťaženie tímov OM.

Na základe skúsenosti si Vám dovoľujeme odporučiť čas a deň návštevy OM takto (rozdelenie podľa počiatočného písmena Vášho priezviska vrátane diakritiky písmen) : 

SOBOTA 23.1.2021 doobeda, t.j. od 8.00 - 11.40 hod. 
priezviská začínajúce písmenom A až po písmeno F (vrátane F a vrátane diakritiky: A, B, C, D, Dz, E, F)

SOBOTA 23.1.2021, t.j. poobede, večer t.j. od 13.00 - 20.00 hod. 
priezviská začínajúce písmenom G až po písmeno L (vrátane L a vrátane diakritiky: G, H, Ch, I, J, K, L)

NEDEĽA
24.1.2021 doobeda, t.j. od 8.00 - 11.40 hod.
priezviská začínajúce písmenom M až po písmeno P (vrátane P a vrátane diakritiky: M, N, O, P)

NEDEĽA
24.1.2021 poobede, večer, t.j. od 13.00 - 20.00 hod.
priezviská začínajúce písmenom Q až po písmeno Z (vrátane Z a vrátane diakritiky: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)  

Upozorňujeme, že vyššie uvedené časy sú naše odporúčanie pre Vás. Nie je Vašou povinnosťou čas, resp. deň dodržať.  

Na testovanie si treba vziať so sebou občiansky preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne (deti), cudzinci žijúci na Slovensku pas.
Bližšie informácie o priebehu testovania nájdete na stránkach www.somzodpovedny.sk a korona.gov.sk .

Zoznam odberných miest:

OM č.1 - ZŠ, Kpt. Nálepku 12:
Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

OM č.2 - ZŠ, Kpt. Nálepku 12:
Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

OM č.3 - ZŠ, Tematínska 1:
Tematínska, Ulica Viktora Bilčíka

OM č.4 - Bilinguálne gymnázium, Štúrova 31:
Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Svätoplukova, Šoltésovej

OM č.5 - SOŠ, Jánošíkova 4:
Cádrova, Čerešňová, Dubčekova, Hroznová, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Marhuľová, Medňanského, Moyzesova, Orechová, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova

OM č.6 - SOŠ, Weisseho 1:
J. Kollára, Jasná, Juraja Kréna, Karpatská, Ulica gen. Ivana Institorisa

OM č.7 - SOŠ, Weisseho 1:
Javorinská, SNP

OM č.8 - ZUŠ, Štúrova 31:
Čachtická, Jesenského, Jilemnického, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Nová, Škultétyho, Štúrova

OM č.9 - Klub dôchodcov, 1. mája 12:
1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku

OM č.10 - MsKS, Hviezdoslavova 4:
Benkova, Dibrovova, Dukelská

OM č.11 - MsKS, Hviezdoslavova 4:
Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

OM č.12 - SPŠ, Bzinská 11:
Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ulica Miroslava Ďuržu, Ulica Janka Bernovského

OM č.13 - bývalé TSM, Klčové 34:
A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Holubyho, Vajanského, Záhradnícka

OM č.14 - ZŠ, Odborárska 10:
Košikárska, Malinovského, MESTO Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda I a II

OM č.15 - ZŠ, Odborárska 10:
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

MOM - Námestie slobody 1/1

Testovanie Covid19
Nastavenia cookies