Zverejňovanie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. novembra 2022 o 14.00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 18. 11. 2022

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 25. novembra 2022 (piatok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Oznámenie  výsledkov  volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
  3. Zloženie sľubu primátora mesta
  4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  5. Príhovor primátora mesta
  6. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov
  7. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine
  8. Záver

 


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Publikované: 18.11.2022 | Aktualizácia: 21.11.2022 | Zobrazené: 198
Nastavenia cookies