Zverejňovanie

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

28.5.2019 (utorok) 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254

 

Program :

  1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie
  2. Informácia o programe Dní mesta 2019, organizačné zabezpečenie súťaží škôl a udeľovania ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ predkladá tajomník komisie
  3. Prerokovanie návrhov na udelenie ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ predkladá tajomník komisie
  4. Schválenie uznesení/ predseda komisie
  5. Rôzne, diskusia

 

Táto pozvánka je zároveň ospravedlnením na pracovisku v zmysle §136 Zákonníka práce z titulu výkonu verejnej funkcie.

 

                                                                                                          Mgr. Dušan Hevery
tajomník komisie

 Rozdeľovník: členovia komisie, ZP 1

 

Publikované: 16.5.2019 | Aktualizácia: 16.5.2019 | Zobrazené: 292