Zverejňovanie

Prehľad neobsadených nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prehľad neobsadených nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
                 
číslo domu ulica účel výmera m2 umiestenie
2/2 Nám. Slobody kancelária 84,88 1. poschodie
2/2 Nám.Slobody kancelária 40,95 1. poschodie
85 Klčové obchod 98,78 prízemie
109 Klčové kancelária 17,41 2.poschodie
109 Klčové kancelária 23,65  2. poschodie
109 Klčové kancelária 13,7 2.poschodie
310 1. mája obchod, služby 169,18 prízemie
772 Hurbanova obchod, kancelária 94,74 poschodie
772 Hurbanova obchod, kancelária 60,16 poschodie
772 Hurbanova obchod, kancelária 64,2 poschodie
772   Hurbanova obchod, kancelária 101,67   poschodie
811 M.R.Štefánika kamcelária 27,3 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 224,83 I.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 17,94 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 17,98 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 19,39 I.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 29,22 I.poschodie
811 M.R.Štefánika sklad 13,66 II.poschodie
811 M.R.Štefánika sklad, kancelária 11,13 II.poschodie
811 M.R.Štefánika sklad 13,66 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 47 I.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 60,72 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 17,98 II.poschodie
811 M.R.Štefánika kancelária 20,19 II.poschodie

 

Kontaktné osoby vyhlasovateľa:

Meno a priezvisko: Miriam Kročilová

Číslo telefónu: 032/7741537

E-mail: nebyty@msbp-nm.sk

 

Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Šusteková

Číslo telefónu: 032/7402312

E-mail: sustekova@nove-mesto.sk

 

Meno a priezvisko: Ing. Judita Jakubeová

Číslo telefónu: 032/7402416

E-mail: jakubeova@nove-mesto.sk

 

Voľné NP 20.6.2024 - 231.68 kB
Nastavenia cookies