Zverejňovanie

„Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 – Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE“ – rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Nastavenia cookies