PRESKÚŠANIE ELEKTROMOTORICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SIRÉN HLASITOU SKÚŠKOU

Oznamujeme obyvateľom nášho mesta, že prebehne pravidelné akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou.

????"Skúška sirén" dvojminútovým stálym tónom bude dňa  8. decembra 2023 (piatok) o 12:00 hodine.

 

 

V súlade s usmernením č. OU-NM-OKR-2022/016045 "Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2023 - usmernenie" zo dňa   5. 12. 2022 a v súlade s prílohou č. 1 "Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR v 2023" bude dňa 08. 12. 2023 o 12:00 hod.  zrealizované akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou skúškou.

V Novm Meste nad Váhom, 8. 12. 2023, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia

 

 

Oznamujeme obyvateľom nášho mesta, že prebehne pravidelné akustické preskúšanie elektromotorických sirén hlasitou skúškou.

????"Skúška sirén" dvojminútovým stálym tónom bude dňa  8. decembra 2023 (piatok) o 12:00 hodine.

Nastavenia cookies