Zverejňovanie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bzince pod Javorinou na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Nastavenia cookies