Rekonštrukcia historických budov mesta


Mesto sa pustilo do záchrany historických budov v centrálnej mestskej zóne. Ide o niekdajšiu ľudovú školu umenia, ďalej bývalú sýpku na ulici Komenského a budovu bývalej geodézie čiže budovu 2/2 na Námestí slobody.

Ešte vlani sa pri rekonštrukčných prácach v budove bývalej ľudovej školy umenia prejavilo nestabilné podlažie, keď sa od hlavnej budovy začala odkláňať časť múra. Následne bola vykonaná pre jej stabilizáciu nevyhnutná pilotáž. Počas ďalších prác sa zistilo, že táto budova bez pivničných priestorov má vzácny, minimálne 300 rokov starý trojúrovňový krov. V tejto súvislosti Krajský pamiatkový úrad  (KPÚ) v Trenčíne stanovil, že pri rekonštrukcii strechy musíme zo štyroch relatívne dobrých väzieb zachovať minimálne dve a zavesiť ich na novú konštrukciu strechy. Vystala potreba zrekonštruovať celú stropnú konštrukciu nad posledným podlažím. Koncom marca plánujeme vyhlásiť verejnú súťaž s predpokladaným začiatkom realizácie  máj – jún 2018.

 

 Renovácia bývalej budovy geodézie je  taktiež v plnom prúde. V rámci nej došlo k zbúraniu 21 m dlhej zástavby. Zostávajúce nebytové priestory sa zrekonštruujú a ponúknu na využitie novomestským podnikateľom. Dodávateľom stavby  je vysúťažená  firma TOP METAL, s.r.o., Trenčín. Súbežne prebieha aj archeologický výskum podzemných podlaží, ktoré sú pod celým areálom.

 

  

 


Za rekonštrukciu bývalej sýpky bude  zodpovedať víťaz verejnej súťaže firma Stavokomplet s.r.o. Stará Turá. Súčasťou projektu rekonštrukcie je aj výstavba novej svadobnej siene s kapacitou do 100 miest, ktorá v meste absentuje. Momentálne sídli v prenajatých priestoroch SOŠ obchodu a služieb. V zrekonštruovaných priestoroch zároveň  plánujeme vybudovať galériu kresleného humoru a satiry, ojedinelú v strednej Európe. Budú v nej vystavené diela účastníkov Novomestského ostňa. Ide o bienále kresleného humoru a satiry, podujatie, vďaka ktorému sa naše mesto stalo vlastníkom unikátnej zbierky kresieb a malieb z rôznych kútov sveta.  

Ďalšou pridanou hodnotou rekonštrukcie objektov bývalej sýpky a geodézie je vybudovanie vnútrobloku, v ktorom vznikne oddychová zóna s lavičkami, zeleňou a fontánou. Záchranné práce všetkých troch objektov spôsobia obmedzenia prevádzky obchodov i pohybu po uliciach, za čo sa všetkým obyvateľom i podnikateľom ospravedlňujeme. Veríme, že plánované práce sa nám podarí zrealizovať do konca tohto roka.

 

Publikované: 21.3.2018 | Zobrazené: 1411
Nastavenia cookies