Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu

Ďalšou a zatiaľ najväčšou investíciou Mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2011 je rekonštrukcia bývalého kina na viacúčelovú budovu. Bude slúžiť potrebám mesta a jeho obyvateľov.

Hlavná sála sa prepojí s balkónom novým interiérovým schodiskom, čo umožní variabilitu využívania týchto priestorov. Balkón bude prepojený s kaviarňou a prípravovňou jedál. Objekt bude možné využiť na rôzne kultúrno-spoločenské akcie (plesy, koncerty, svadby, stužkové, oslavy výročí a pod.), pričom pôvodné javisko bude zachované, čo umožní, aby tu mali možnosť vystúpiť aj malé javiskové formy. Táto viacúčelová stavba svojou funkciou vhodne doplní infraštruktúru vybavenosti mesta v tejto časti.

So stavbou sa začalo v máji, predpokladaný termín ukončenia prestavby je koniec roka 2011.

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 18.8.2011 | Zobrazené: 868
Nastavenia cookies