REKONŠTRUKCIA STRECHY NA ZUŠ J. KRÉNA

 

Havarijný stav strechy na Základnej umeleckej škole Juraja Kréna vyžaduje riešenie.

Dlhé obdobie do budovy školy  cez strechu  zatekalo.  

Rekonštrukčnými prácami jednak chceme zamedziť znehodnocovaniu majetku mesta, ale čo je hlavné a dôležité, je zabezpečenie zdravotne nezávadných a bezpečných priestorov pre deti  v školách.  Práce sú naplánované tak, aby sme neobmedzili vyučovaní proces na ZUŠ, teda od 1.7.2024 do 31.7. 2024.

Strecha je poškodená na viacerých miestach a vo viacerých vrstvách.

Je potrebné:

  • odstrániť vrchné vrstvy hydroizolácie
  • položiť  novú parozábranu
  • položiť  novú tepelnú izoláciu
  • vyspádovať strechu
  • osadiť nové vpuste
  • položiť novú hydroizoláciu strechy
  • opraviť atiku
  • osadiť bleskozvody

Práca je naplánovaná na 30 dní. Veríme, že počasie bude priaznivé,  dielo bude odovzdané v termíne a deti  tak budú môcť v septembri nastúpiť do bezpečnej školy.

 

Nové Mesto nad Váhom, 3.7.2024 

 

Nastavenia cookies