Rozbor výsledkov testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v Novom Meste nad Váhom z matematiky a slovenského jazyka

 

Na základe výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl spracovaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vypracovalo OŠMaTK MsÚ v Novom Meste nad Váhom rozbor výsledkov základných škôl v Novom Meste nad Váhom.

Priemerná úspešnosť verejných ZŠ v Novom Meste nad Váhom v obidvoch predmetoch prevýšila národný priemer, a to v predmete matematika o 8,47 percentuálneho bodu a v predmete slovenský jazyk a literatúra o 7,44 percentuálneho bodu .

Nastavenia cookies