Zverejňovanie

Schválenie Dodatoku č. 6 k VZN 1-2011o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta

Publikované: 12.12.2019 | Zobrazené: 159