Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie upozorňuje občanov! - Pozor na podvodníkov!

V niektorých obciach boli zaznamenané prípady podvodného konania -  neoprávneného vyberania platieb v hotovosti za vodné a stočné alebo podobné služby.

Upozorňujeme, že pracovníci TVK nie sú oprávnení vyberať  akékoľvek platby a sú povinní preukázať sa identifikačnou kartou s pečiatkou TVK a občianskym preukazom.

Spoločnosť TVK bude v najbližších  dňoch robiť odpočet vodomerov, o ktorom Vás budeme dopredu informovať, ani počas tohto odpočtu nebudú pracovníci TVK vyberať žiadne platby v hotovosti.

Publikované: 7.11.2014 | Zobrazené: 579
Nastavenia cookies