Zverejňovanie

Spoločný úrad samosprávy - oznam o obmedzenej prevádzke a zrušenie ústnych konaní spojených s miestnym zisťovaním

Dobrý deň,
vzhľadom na situáciu a v záujme ochrany zdravia a obmedzenia rizika šírenia možnej nákazy koronavírusom na najbližšie dva týždne t.j. od 16.03.2020 do 30.03.2020 týmto ruším  všetky ústne konania spojené s miestnym zisťovaním.

Kolaudačné konania, štátne stavebné dohľady a iné konania pri ktorých je potrebné ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa mali uskutočniť v tomto čase budú zvolané v novom náhradnom termíne.

Územné konania, stavebné konania, konania o odstránení stavieb, ktoré sa mali uskutočniť v tomto čase, budú prebieham v režime zaslanie nového oznámenia o konaní s tým, že účastníkom konania sa dá možnosť na vyjadrenie v lehota 7 pracovných dní. V tejto lehote budú môcť účastníci konania uplatniť svoje námietky písomne, mailom alebo telefonicky.

 

SÚS z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu s platnosťou od 13.03.2020 až do odvolania bude klientom preberať podania po telefonickom dohovore v dňoch:
Pondelok 8.00 – 11.00
Streda 8.00 – 11.00

Ostatné dni budú klienti vybavovaní len telefonicky alebo mailom.

Ing. Čechová: sus.cechova@gmail.com
Ing. Gergely: sus.gergely@gmail.com
Ing. Chovancová: sus.chovancova@gmail.com
Ing. Trnková: sus.trnkova@gmail.com

Publikované: 13.3.2020 | Aktualizácia: 16.3.2020 | Zobrazené: 116