Zverejňovanie

Pozvánka na stretnutie s obyvateľmi mesta - oboznámenie a prerokovanie investičného zámeru výstavby Obytnej zóny TRINITIS

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 11b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam zhromaždenie obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom,

ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2020 o 17.00 hod.

v Mestskom kultúrnom stredisku Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom

 

Program zhromaždenia:

1.     Otvorenie

2.     Oboznámenie a prerokovanie investičného zámeru výstavby Obytnej zóny TRINITIS, voči ktorej bola spísaná petícia „Zastavme výstavbu Obytnej zóny TRINITIS“ (lokalita v blízkosti Polikliniky a ZŠ na Ulici kpt. Nálepku)

3.     Rôzne

4.     Záver

 

 

                                                                                     Ing. Jozef Trstenský

                                                                                         primátor mesta

Publikované: 12.6.2020 | Aktualizácia: 14.6.2020 | Zobrazené: 1345