Zverejňovanie

Uznesenia z 22.zasadnutia MsZ konaného dňa 13.júna 2006

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 13.6.2006 | Zobrazené: 130