Voda určená na kúpanie (VUK) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom

Voda určená na kúpanie (VUK) -  Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom -  Kúpanie na vlastné riziko!

Výsledky monitorovania VUK – kúpacia sezóna 2023

Dátum odberu

19.06.2023 predsezónny odber.  Vzorka vody v čase odberu vyhovovala požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. Kúpanie na vlastné riziko!

10.07.2023 Vzorka vody v čase odberu vyhovovala požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. Kúpanie na vlastné riziko! 

24.07.2023 Vzorka vody v čase odberu nevyhovovala požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. Voda nebezpečná na kúpanie, prekročenie zdravotne významného ukazovateľa. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa; kúpanie je pre všetkých zdravotným rizikom. 

ZDORJ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Informovanie o výsledku vzorky vody - vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. Dňa 24.07.2023 vykonaný odber vzorky vo vode určenej na kúpanie – vodný útvar určený na kúpanie - štrkovisko (časť) Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom. Odber bol uskutočnený v rámci pravidelného monitoringu vody určenej na kúpanie. Z Protokolu o skúškach vzorky č. 2733/23 vyplýva nasledovné:  Zistená hodnota pre ukazovateľ Escherichia coli (zistená hodnota 12 000 KTJ/100 ml; limit 1 000 KTJ/100 ml) nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. pre uvedený ukazovateľ. Na základe zistenej hodnoty je voda nebezpečná na kúpanie z dôvodu prekročenia zdravotne významného ukazovateľa. Kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo pre kúpajúcich sa; kúpanie je pre všetkých zdravotným rizikom.

 

Súvisiace odkazy

Nastavenia cookies