Voľby prezidenta SR 2024 I.kolo 23.3.2024 II.kolo 6.4.2024

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky  a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h 

 

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 23.3.2024. V zmysle §8 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. určujem volebné okrsky a volebné miestnosti takto:

 

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  ZŠ, Kpt. Nálepku  12

Ctiborova, Fándlyho, Južná, Kočovská, Krátka, Krčméryho, Piešťanská, Tichá, Vysoká, Zelená

 

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť:  ZŠ, Kpt. Nálepku  12

Banská, Bočná, Brigádnická, Budovateľská, Dolná, Jarná, Kpt. Nálepku, Krajná, Letná, Lipová, Malá, Martina, Rázusa, Priemyselná, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Vinohradnícka, Železničná

 

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť:  ZŠ, Tematínska  1

Čerešňová, Hroznová, Marhuľová, Orechová, Tematínska, Viktora Bilčíka

 

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť:  Bilingválne gymnázium, Štúrova  31

Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Fraňa Kráľa, Langsfeldova, Považská, Sasinkova,Svätoplukova, Šoltésovej

 

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť: SOŠ, Jánošíkova  4

Cádrova, Dubčekova, Hrušovského, Jánošíkova, Kamenná, Kuzmányho, Lesnícka, Medňanského, Moyzesova, Poľovnícka, Pyšného, Riznerova, Stromová, Šafárikova, Športová, Vichtova

 

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť:  SOŠ, J.Weisseho  1

J. Kollára, Juraja Kréna, Karpatská

 

Volebný okrsok č. 7

Volebná miestnosť:  SOŠ, J.Weisseho  1

Jasná, Javorinská, SNP, Ulica gen. Ivana Institorisa

 

Volebný okrsok č. 8

Volebná miestnosť:  ZUŠ, Štúrova  31

Čachtická, Jesenského, Jilemnického, M. R. Štefánika,  Michala Chrásteka, Nová, Škultétyho, Štúrova

 

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť:  Klub dôchodcov, 1.mája  12

1. mája, Čsl. Armády, D. Štubňu, Hurbanova, J. Hašku ,J. Weisseho, Júliusa Gábriša, Komenského, Námestie slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku

 

Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť: MsKS, Hviezdoslavova 4

Benkova, Dibrovova, Dukelská

 

Volebný okrsok č. 11

Volebná miestnosť:  MsKS, Hviezdoslavova 4

Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt. Uhra, Železničný uzol

 

Volebný okrsok č. 12

Volebná miestnosť:  SPŠ, Bzinská  11

Bzinská, Hečkova, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Ulica Jána  Durdíka, Ulica Miroslava  Ďuržu, Ulica Janka  Bernovského

 

Volebný okrsok č. 13

Volebná miestnosť:  Spojená šk. sv.Jozefa , Klčové 87

A. Sládkoviča, Dr. I. Markoviča, Holubyho, Vajanského, Záhradnícka

 

Volebný okrsok č. 14

Volebná miestnosť:  ZŠ, Odborárska  10

Košikárska,  Malinovského, MESTO  Nové Mesto nad Váhom, Odborárska, Robotnícka, Rybárska, Trenčianska, Zelená voda  I a II

 

Volebný okrsok č. 15

Volebná miestnosť:  ZŠ, Odborárska  10

Beckovská, Bohuslavická, Bošácka ,Čulenova, Haluzická, Izbická, Kvetinová, Lieskovská, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Mnešická, Mostová, Pod zvonicou, Poľná, Pri Klanečnici ,Pri vode, Pri záhradách, Riečna, Ružová, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Turecká, Tušková, Záhradná

 

Ing. František Mašlonka, primátor mesta

V Novom Meste nad Váhom, dňa 23.1.2024

 

Dôležité:

Hlasovací preukaz

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR

 

Publikované: 21.3.2024 | Aktualizácia: 2.4.2024 | Zobrazené: 513
Nastavenia cookies