Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavnej kuchárky do školskej jedálne v Základnej škole, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom

 

Základná škola, Ul.kpt.Nálepku 855 v Novom Meste nad Váhom prijme do pracovného pomeru hlavnú kuchárku do školskej jedálne s predpokladaným nástupom 2.9.2013.

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov (vyučená v odbore kuchár), prax v kuchyni minimálne 2 roky, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Pracovný úväzok 100 %.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo mailom na zsnalnmnv@gmail.com . Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 032/7461811.
 

Nastavenia cookies