Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa kvalifikovaného pre nižšie stredné vzdelávanies aprobáciou matematika – chémia v Základnej škole, Tematínska ul. č. 2092 v Novom Meste nad Váhom

Podľa § 11a zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. zverejňujem oznámenie Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika – chémia.

Nastavenia cookies