Výmena športového povrchu ihriska na ZŠ Tematínska

202004211503370.futbalove-ihrisko-zs-tematinska-nove2

V marci 2019 podalo naše mesto na Úrad vlády SR žiadosť o dotáciu v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019. Žiadosť bola v máji 2019 odporučená do ďalšieho schvaľovacieho procesu. Ten vyvrcholil v decembri podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi našim mestom a Úradom vlády SR.

Dotácia bola schválená ako finančná výpomoc mestu na realizáciu projektu s názvom „Výmena športového povrchu ihriska“. Ide o futbalové ihrisko v areáli Základnej školy na ulici Tematínska. Cieľom projektu bolo  vymeniť povrch ihriska s umelou trávou, ktorý už bol veľmi opotrebovaný a poškodený. Predmetná úprava bola viac, ako žiadaná, nakoľko ihrisko bolo používané bez väčších investičných zásahov už od roku 2006, kedy došlo (v rámci rekonštrukcie Základnej školy) k jeho vybudovaniu. Vzhľadom na výhodnú polohu futbalového ihriska má realizácia projektu veľmi širokú cieľovú skupinu. Ihrisko s novou kvalitnou povrchovou úpravou budú môcť využívať žiaci, mládežníci, rodiny s deťmi, ale i akýkoľvek ďalší futbalový nadšenci.

S počiatočnými prácami sa začalo hneď koncom roka 2019. I vďaka neobvykle priaznivému počasiu v zimných mesiacoch sa podarilo zdarné dokončenie realizácie projektu už v prvom štvrťroku 2020.

Celková výška výdavkov súvisiacich s výmenou športového povrchu dosiahla hodnotu 59 898,72 €. Výška dotácie predstavuje vládnu podporu v sume 10 000 €. Zvyšná časť výdavkov bola financovaná z vlastných zdrojov mesta.

Veríme, že po uvoľnení vládnych obmedzení súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom si vynovené ihrisko futbaloví priaznivci užijú v plnej miere.

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Nastavenia cookies