Výskyt vírusovej hepatitídy A, DOBRÉ SPRÁVY

Vážení občania, mám výborné správy!

V apríli 2024 sa na území mesta Nové Mesto nad Váhom vyskytlo ochorenie vírusovej hepatitídy typu A.

Bezprostredne po oznámení o výskyte infekčného ochorenia, som spolu s mojim tímom a dotknutými organizáciami mesta komunikoval  a spolupracoval s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len RÚVZ TN).

 

Dnes po komunikácií s RÚVZ V TN môžem s radosťou konštatovať, že žiadny ďalší výskyt ochorenia v Novom Meste nad Váhom nebol potvrdený. Nebol potvrdený ani počas inkubačnej doby 50 dní.

 

Vyjadrujem vďaku všetkým dotknutým osobám, skupinám a organizáciám za zodpovedný prístup a precízne dodržiavanie opatrení vydaných RÚVZ TN.

Vyjadrujem vďaku členom Mestskej polície Nové Mesto nad Váhom i zdravotníkom za spoluprácu a komunikáciu pri riešení a usmerňovaní problémov dotknutých občanov počas celého rizikového.

Ďakujem občanom za zachovanie pokoja, za zodpovednosť a dodržiavanie pravidiel a opatrení RÚVZ TN.

Zvládli sme to. Zvládli sme to spoločne.

Želám vám pokojné a bezpečné leto.

 

František Mašlonka, primátor mesta 

 

Nové Mesto nad Váhom,  4.7.2024

Nastavenia cookies