Novomešťanky a Novomešťania oslávili vzácne životné jubileum

Stretnutie s občanmi mesta opäť potvrdilo známu pravdu, že seniori sú zdrojom múdrosti, skúseností a inšpirácie.

Vzácne životné jubileum oslávili Novomešťanky a Novomešťania v pondelok 13. novembra 2023 vo vynovenom Spoločenskom dome.  Predstavitelia mesta mali tak možnosť osobne popriať jubilantom k ich okrúhlinám. Veríme, že k vytvoreniu skvelej atmosféry, ktorá nepochybne v sále panovala prispeli i hudobné darčeky ako Mladý heligón pod vedením Miroslava Tropeka a vystúpenie Novomešťana Daniela Porubského, ktorý spieval i do tanca.

Milé jubilantky, jubilanti, i touto cestou vám chceme srdečne zapriať  veľa zdravia, hojnosť Božieho požehnania, radosti a života naplneného pokojom.

Teší nás, že ľudí plných životného elánu je v našom meste radosť stretať.

Nastavenia cookies