Zverejňovanie

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka

Publikované: 14.3.2022 | Zobrazené: 824
Nastavenia cookies