Zverejňovanie

VZN č. 2/2024 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov

Nastavenia cookies