Zverejňovanie

VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 15.12.2016 | Aktualizácia: 27.6.2018 | Zobrazené: 365