Zverejňovanie

VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 21.6.2017 | Zobrazené: 453