ODIŠIEL ČESTNÝ OBČAN MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM PROF. VLADIMÍR ČERNUŠÁK

Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc.

     S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu, že 15. januára ráno dotĺklo srdce novomestského rodáka Prof. PhDr. Vladimíra Černušáka, CSc.

      Vo svojom rodisku prežil takmer dve desaťročia. Aj po odchode do Bratislavy sa do Nového Mesta nad Váhom vždy rád vracal.

      Prvý predseda a neskôr čestný predseda Slovenského olympijského výboru a člen Medzinárodného olympijského výboru bol od roku 1996 čestným občanom Nového Mesta nad Váhom, na čo bol patrične hrdý. Mesto tým vyjadrilo vďaku a poctu vzácnemu človeku, najvýraznejšiemu slovenskému športovému diplomatovi, ktorý svojou prácou a neúnavnou činnosťou šíril dobré meno aj Nového Mesta  nad Váhom.

      V súvislosti s odchodom prof. Černušáka  dovoľujeme si vysloviť úprimnú sústrasť pozostalým .

      Odišiel človek, ktorý v Novom Meste nad Váhom a v srdciach Novomešťanov zanechal hlbokú stopu.

 

     Česť jeho pamiatke!

 

 

                                                                                                              Ing. Jozef T r s t e n s k ý,
                                                                                                                                   primátor mesta

 

 

Publikované: 16.1.2018 | Zobrazené: 65