Zariadenia pre seniorov rozširujú svoj tím

Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Zariadenie pre seniorov rozširuje svoj tím a príjme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok 

Opatrovateľka  - pomocná sila na zdravotnom úseku

  • Nepretržitá 12- hodinová pracovná doba
  • Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hod., pomocná opatrovateľka- kurz sa nepožaduje
  • HM 1000,- EUR + príplatky sobota, nedeľa, sviatok, noc, 13 -plat, 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na DDS.

Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm.sk alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

 

 

 

 

 

 

Zariadení pre seniorov, Poľná 1639/6, Nové Mesto nad Váhom

Do novo otvoreného zariadenia pre seniorov prijmeme  na trvalý pracovný pomer kolegu/ kolegyňu na pozíciu

 Inštruktor sociálnej rehabilitácie.

  • Kvalifikačné predpoklady: sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, špeciálny pedagóg, alebo fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním a s absolvovaným akreditovaným vzdelávacím kurzom v oblasti sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín
  • HM 900- 1200,- EUR v závislosti od vzdelania, 13 -plat, 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na DDS.

Bližšie informácie na tel. čísle +421 908 787 758, email: socialne@zpspolna.sk, alebo osobne v Zariadení pre seniorov, Poľná 1639/6, Nové Mesto nad Váhom.

 

Do novo otvoreného zariadenia pre seniorov prijmeme  na trvalý pracovný pomer kolegyňu/ kolegu na pozíciu

Opatrovateľka/opatrovateľ, pomocná opatrovateľka/pomocný opatrovateľ.

  • Nepretržitá 12- hodinová pracovná doba
  • Kvalifikačné predpoklady: opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hod., pomocná opatrovateľka- kurz sa nepožaduje
  • HM 1000,- EUR + príplatky sobota, nedeľa, sviatok, noc, 13 -plat, 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok zamestnávateľa na DDS.

Bližšie informácie na tel. čísle +421 908 787 758, email: socialne@zpspolna.sk, alebo osobne v Zariadení pre seniorov, Poľná 1639/6, Nové Mesto nad Váhom.

 

Nastavenia cookies