Zariadenie pre seniorov rozširuje svoj tím

Zariadenie pre seniorov rozširuje svoj tím a príjme do trvalého pracovného pomeru na plný úväzok:
- Kuchára/kuchárku : pracovná doba od 6:00 hod. do 18:00 hod., spravidla krátky, dlhý týždeň, kvalifikačné predpoklady – nepožaduje sa, HM 1 000,- Eur + príplatky sobota, nedeľa, sviatok; 13-plat; o pol hodinu kratší pracovný čas ako je v Zákonníku práce, o 5 dní viac dovolenky ako je v Zákonníku práce, ZPS prispieva na DDS
- Bližšie informácie na tel.č.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm alebo osobne: Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Nastavenia cookies