Zverejňovanie

ŽP-167/2020

Žiadateľ: Realstav Čachtice s.r.o., Družstevná 665, 916 21 Čachtice žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znneí neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks lipy, ktorá rastie na pozemku parc.č. 2449/136 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v areáli bývalých vojenských skladov na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom.
Správne konanie začalo dňa 09.01.2020. 

 

Publikované: 15.1.2020 | Zobrazené: 42