Zverejňovanie

ŽP-2522/2019

Žiadateľ: Peter Lieskovský, Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks borovice, ktorá rastie na pozemku parc.č. 5703/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v ZO Vinohrady. Pozemok, na ktorom borovica rastie je v súkromnom vlastníctve.

Správne konanie začalo dňa 6.5.2019.  

Publikované: 16.5.2019 | Aktualizácia: 27.6.2019 | Zobrazené: 81