Zverejňovanie

ŽP-3247/2019

Žiadateľ: Peter Mastrák, Nové Mesto nad Váhom  žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpidov. Ide o výrub 1 ks stromu, ktorý rastie na pozemku parc.č. 3577 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v záhrade pri rodinnom dome na Kamennej ulici v Novom Meste nad Váhom. Strom rastie na súkromnom pozemku. 
Správne konanie začalo dňa 23.07.2019. 

Publikované: 30.7.2019 | Zobrazené: 76