Zverejňovanie

ŽP-3420/2019

Žiadateľka: Milena Šaturová, Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov . Ide o výrub 1 ks Borovice, ktorá rastie na pozemku parc.č. 1172 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri rodinnom dome na Riečnej ulici v Novom Meste nad Váhom. Pozemok, na ktorom strom rastie, je v súkromnom vlastníctve. 
Správne konanie začalo dňa 23.08.2019. 

Publikované: 28.8.2019 | Zobrazené: 45